February 29, 2024

Цени за интериорно проектиране

Цени за проектиране и визуализации. Всеки нов интериор започва да се изгражда стъпка по стъпка съобразявайки се особеностите на мястото и личните предпочитания на клиента. Проектирането минава през следните етапи: Снемане на точни размери на обекта. Консултация с интериорен дизайнер. Зониране и функционално разпределение; 2D…
Read More